Prada Sport Polo Shirt Khaki Medium

£60.00

Prada Sport Polo Shirt Khaki.

Medium.

70% Condition - some marks.